השגרירים פירטו במכתב על ניסיונה המקצועי של אורון, והוסיפו כי "מעמדה של השגרירות במצרים יקר לנו". על המכתב חתומים יעקב אמיתי, גדעון בן-עמי, אפרים דובק, שלום כהן, יצחק לבנון, צבי מזאל, דוד סולטן, שמעון שמיר ואלי שקד.