דחיית תיקון אישום השוחד – מכה אבל פתח להרשעה

הפרקליטות התרשלה בסאגת תיקון כתב האישום בתיק 4000 וביקורת בית המשפט נגדה הייתה מוצדקת. עם זאת, התיק לא קרס והשופטים עדיין יכולים להרשיע את נתניהו בעבירת השוחד. גם סנגורי נתניהו נמצאים בפני דילמה לא פשוטה שעשויה לפגוע בהם בהמשך • פרשנות

זמן צפייה: 11:16

החלטת השופטים היום (שלישי) שלא להיענות לבקשת הפרקליטות לתיקון כתב האישום בנוגע למועד פגישת ההנחיה מהווה מכה לפרקליטות. אולם לא מדובר במכה אנושה ושחגיגות נתניהו ותומכיו מאוד מוקדמות, והשופטים עדיין יכולים להרשיע את נתניהו בעבירת השוחד.

לא מן הנמנע כי החלטת בית המשפט קוברת את סעיף השוחד בתיק 4000/ברוך קרא

במרכז תזת הפרקליטות בתיק 4000 עומדת פגישת ההנחיה, הפגישה שבה נתניהו על פי כתב האישום נפגש עם פילבר ומנחה אותו להיטיב עם אלוביץ'. בכתב האישום נטען כי הפגישה אירעה בין 13-7 ביוני. מועד הפגישה חשוב כיון שלטענת הפרקליטות הפגישה בין נתניהו לאלוביץ' הייתה לפני פגישתו של פילבר עם אלוביץ'.

לעמדת הפרקליטות ברור שהייתה הנחיה של נתניהו לפילבר. לשיטתם, יש מכלול שלם של ראיות (עדות פילבר שהוא עדיין מתעקש עליה שהפגישה אכן התקיימה, פעולות שפילבר עשה בזמן אמת בעקבות פגישת ההנחיה, דברים שאמר לעדים אחרים על ההנחיה שקיבל, עדויות של עדים אחרים שמספרים על התנהלותו של פילבר בזמן אמת ובכלל התמונה המלאה) שמלמדות על מסקנה אחת - שפילבר פעל על פי הנחיית נתניהו.

החלטת השופטים אומנם קובעת שהפרקליטות לא יכולה לתקן את כתב האישום בין השאר בשל השיהוי הניכר שהוגשה הבקשה (כל הנתונים היו בפני הפרקליטות עוד קודם לחקירה הנגדית של פילבר ולכן לא ברור מדוע לא ביקשו לתקן את כתב האישום לפני שפילבר עלה להעיד) ובשל הפגיעה בזכותו להתגונן אם כתב האישום יתוקן. אבל, וזה אבל גדול ,ההחלטה מאפשרת לפרקליטות להשתמש בסעיף 184 בסוף ההליך.

שלמה פילבר מגיע לבית המשפט לקראת חקירתו הנגדית
שלמה פילבר בבית המשפט | צילום: ראובן קסטרו

סעיף 184 קובע שבית המשפט יכול להרשיע נאשם גם אם עובדות מסוימות לא נכתבו בכתב האישום ובלבד שזכותו של הנאשם לא תיפגע, ולכן הפרקליטות כבר עכשיו בעצם מצהירה שתשתמש בסעיף זה בעתיד, כדי שנתניהו לא יוכל לטעון שלא ידע ושזכותו להתגונן נפגעה.

לסנגורים ישנה דילמה אם לנסות עכשיו לסדוק גם עניין זה בחקירת פילבר ולנסות להראות שגם המועד החדש שבו נוקטת הפרקליטות (מרגע החלטת נתניהו למנות את פילבר ב-17 במאי) איננו נכון, או לחכות לסוף ולטעון שלא יכלו להתגונן בנקודה זו. ולכן, המסקנה היא שאם בית משפט ישתכנע שהייתה הנחיה, הוא משאיר פתח גדול לקבוע שהיא לא הייתה במועד שכתוב בכתב האישום.

אין ספק שהפרקליטות התרשלה קשות בנקודת מועד הפגישה, וגם הביקורת שהטיח בה בית המשפט לגבי שיהוי הבקשה מוצדקת לחלוטין. עד עכשיו אני לא מבין מדוע הפרקליטות לא הגישה את הבקשה לתיקון כבר לפני שנה, והם שגו קשות בכך. אולם, תיק 4000 לא קרס וגם לא עבירת השוחד ולדעתי לא קיבל מכה אנושה. הפרקליטות קיבלה מכה היום, אבל לא כזו שמקריסה את התיק, אלא גם משאירה פתח להרשעה בסעיף השוחד