המקור: נשות אמבש - חלק ד' ואחרון

האישה שניצלה מהגיהינום חושפת את הגרוע מכול | נשות אמבש - פרק הסיום

זמן צפייה: 01:04:04

תגובת נשות אמבש

אנחנו לא מעוניינות לשתף פעולה עם תכנית שמבוססת על שקרים, נותנת במה לשקרים ופועלת במגמתיות לפי אינטרס או מניפולציה תקשורתית

אם הייתם מנסים להתמודד באמת עם האמת, הייתם חושפים את הראיות האמיתיות שבידינו וזה מה שהיה מצופה מכם

כל הפרקים של המקור על משפחת אמבש אינם תחקיר כלל וכלל, זו שפיכות דמים של עדי שקר

המקור: הכת של דניאל אמבש - חלק א'

המקור: הכת של דניאל אמבש - חלק ב'

המקור: הכת של דניאל אמבש - חלק ג'