נוה שלוה: הקלטות ליצמן נגד בכירי משרד הבריאות נחשפות

לפני למעלה משנתיים התנהל דיון בצמרת משרד הבריאות סביב המלצה חד משמעית לסגור מחלקת אשפוז של חולי נפש באחד המוסדות בארץ. ביקורות של משרד הבריאות באותה מחלקה גילו מצב נוראי, אבל אז נכנס לדיון שר הבריאות ליצמן. מה שתשמעו בהקלטות האלו מלמד, לפחות בעינינו, הרבה על הדרך בך ליצמן מנהל שנים ארוכות את משרד הבריאות. התחקיר המלא מתוך "המקור"

זמן צפייה: 08:23
תגובת שר הבריאות יעקב ליצמן מדובר בכתבה המהווה חלק מצייד תקשורתי שמתקיים נגד שר הבריאות במטרה לפגוע בו ולהכפישו על רקע פוליטי. לגופו של ענין, מדובר בהליך פינוי מוסד נווה שלווה לאחר מספר בקרות שלא איפשרו המשך אישפוז במקום. זהו אירוע מוכר וידוע למשרד הבריאות מאז שנת 2011, ובשלהי שנת 2017 בוצעה סגירת מחלקת האישפוז באופן הדרגתי כמקובל. אופן הליך פינוי המוסד לווה בדיון ובויכוח עניני בין גורמי המקצוע במשרד הבריאות. בסיכומו הוחלט על סיום האשפוז בנוה שלוה והעברת המטופלים נעשתה בדרך ראויה ומקצועית תוך שיח עם המטופלים ומשפחותיהם וראיית צורכיהם המורכבים. עמדת השר ליצמן גובתה בידי גורמי מקצוע אחרים במשרד הבריאות, ובאישור משפטי כחוק סוכם כי לאור רצון מנהלי מוסד נווה שלווה לוותר על האשפוז הפסיכיאטרי במוסד, תוך החלפת מנהל המקום (כפי שאכן נעשה בפועל) ניתן להשעות את צו הסגירה למוסד. למותר להדגיש כי עמדה זו לא עיכבה ולו ביום אחד את פינוי המוסד. זהות המקליט/ה והמדליפ/ה ידועה לנו היטב ואף הוזהרנו על כך בזמן אמת. ובניגוד לנאמר אין ולא היה כל קשר בין לשכת השר להנהלת המקום. אנו גאים שהצלחנו להביא לרווחה לדיירי המקום ולסייע בשיקום המוסד בתנאים לא פשוטים. נמשיך לפעול למען מוסדות דומים גם בעתיד, בהתאם לחוק, בגיבוי מלא של אנשי המקצוע כפי שהיה גם במקרה זה. תגובת משרד הבריאות המנכ"ל משה בר סימנטוב הוביל וליווה את התהליך הרגיש של סגירת מחלקת האשפוז בנווה שלווה וקיים על כך סדרה ארוכה של דיונים בהשתתפות כלל גורמי המקצוע תוך גיבוי ולקיחת אחריות על כלל המהלך. ייתר הדברים אשר נאמרו או נרמזו בכתבה מטרתם לפגוע ותו לא. תגובת נווה שלווה
  1. אין ולא התבקש צו סגירה למקום; התבקש לסגור את מחלקת האשפוז , והיא אכן נסגרה תוך הפניית המאושפזים למקומות אחרים.
  2. אינני מכיר ו/או מודע, להיכרות מוקדמת של מר דב וידר ז"ל, עם השר ליצמן ו/או יועציו.