תיק 4000 המשפט הפומבי של נתניהו - הראיות

לאחר שהצלחנו לשים את היד על חומר הראיות בתיק 4000 (תיק וואלה -בזק) סידרנו אותו לפי שלושה נושאים 1. האם נתניהו קיבל שוחד משאול אלוביץ' 2. האם נתניהו היטיב עם שאול אלוביץ' 3. ומה נתניהו ידע? כלומר האם היתה לו מודעות לחיבור בין שתי השאלות הראשונות. מטבע הדברים, בשידור ביום חמישי לא יכולנו לחשוף את כל החומר שאספנו, ולכן אנחנו מפרסמים אותו כאן ואתם הצופים והקוראים מוזמנים לצפות ולשפוט

נתניהו המקור