המקור, עונה 17, פרק 3: החוקר שהפך לנחקר

רביב דרוקר מביא את סיפורו של משה מזרחי, החוקר מספר 1 של המשטרה שהפך לנחקר. האם הלך רחוק מדי במלחמה בשחיתות או שנחקריו הצליחו לחסל לו את הקריירה? | המקור לצפייה ישירה

זמן צפייה: 52:11

תגובת ח"כ אביגדור ליברמן

1. היועץ המשפטי לממשלה דאז, ולאחר מכן שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטייןקבע בהחלטה מנומקת, כי להאזנות לשיחותיו האישיות והפוליטיות של מר ליברמן שבוצעו על ידי מר מזרחי "תוצאה קשה במישור הציבורי, תוצאה שיש בה חשש לפגיעה באושיות המשטר הדמוקרטי". רובינשטיין קבע שהתמונה הכוללת המצטיירת לפיה תומללו שיחות על ידי מזרחי שלא כדין, היא תמונה קשה. רובינשטיין סבר כי יש מקום לסיים את תפקידו של מזרחי, וכך היה.
2. היועץ המשפטי לממשלה רובינשטיין, ולאחריו היועץ המשפטי לממשלה מזוז הורו על סגירת התיקים בכל העניינים שהזכרתם, אפילו ללא צורך בזימון לשימוע, משום שלא היה בסיס כלשהו ל"חשדותיו" של מזרחי.
3. לא היה למר ליברמן קשר כלשהו, ישיר או עקיף, למר יז'מסקי.
4. ראש מח"ש דאז, עו"ד הרצל שבירו, קבע כי השימוש של מזרחי בכוח שניתן לו חרג ופגע שלא בצדק בזכויות הפרט ובזכויות החוקתיות של אנשים במדינת ישראל.

תגובת השופט (בדימוס) ישי לויט
בנוגע להחלטה על צו האזנת סתר
המשטרה ביקשה האזנת סתר מסוימת אותה אישרתי. לאחר מכן הגיע אלי מידע אנונימי שאני לא יודע את מקורו לפיו הבקשה היתה למעשה להאזין לחיים רמון ולא לדוד אפל כפי שנכתב בצו. לא נאמר לי דבר על רמון ולא ידעתי האם יש ביסוס למידע האנונימי.
לכן, הזמנתי את המשטרה, כדי לקבל הסברים. לאחר מכן שוכנעתי שאין שום קשר, ולא שיניתי את הצו.

בנוגע לקשר של בנו לדודי אפל:
בני עבד במשרד של עורך הדין יהודה רסלר. לא דנו בתיקים של המשרד ובתיקים שאני דן. בדיעבד התברר לי, שהמשרד של יהודה רסלר, שהבן שלי עבד אצלו, כנראה יצג את דודי אפל או חברה של דודי אפל.
אני לא יודע עד היום. זה לא עניין אותי בכלל. לא ידעתי שום דבר בעניין ובין כה זה לא היה משנה.