המקור - אדמות המריבה 02.02.16

בכל פעם שהצבא עומד לפנות מאחז לא חוקי באים המתנחלים ואומרים – רגע, רגע, קנינו את הקרקע הזאת. היא שלנו. בעשרות עסקאות נדל"ן בשטחים, מכרו פלסטינים קרקע - לכאורה, מרצון - והיא התגלגלה לידיים יהודיות של מתנחלים. האם זה גלגול מודרני של גאולת קרקעות נוסח חנקין ואוסישקין, או שזו בעצם עלילה שמתאימה לחדרי החקירות בלוד?

זמן צפייה: 47:17
עו"ד אברהם משה סגל, ב"כ חברת אל וואטן, מסר בתגובה: "הן משטרת ישראל והן פרקליטות מחוז ירושלים הצהירו באופן חד משמעי ונחרץ, כי כנגד חברת אל וואטן אין כל חשד מכל מין וסוג שהוא; החברה ו/או מי מנציגיה או מנהליה, לא נחקרו במשטרת ישראל באזהרה ולא הופנה לחברה ו/או מי מנציגיה או מנהליה חשד כלשהו. "כידוע היטב לעורכי תוכנית 'המקור', חברת אל וואטן רכשה את כל הקרקעות בהתאם לדין מן הבעלים הרשומים בטאבו והקרקעות נרשמו כדת וכדין על שמה של חברת אל וואטן בטאבו. יצוין ויודגש בהקשר זה, כי כל הרכישות היו גלויות וקודם לרישומם על שם חברת אל וואטן, בוצעו בדיקות קפדניות ודקדקניות על ידי קמ"ט רישום המקרקעין באיו"ש. "עובדות כוזבות שנועדו להשחיר את פנינו" "לאחר בדיקות אלה, כל אחת מהעסקאות (ללא יוצא מהכלל) קיבלה את אישורה של מדינת ישראל, שאף הנפיקה לחברת אל וואטן היתרי עיסוק והיתרי עסקה כדין. אך נדמה, כי עורכי התוכנית מוכנים לסטות מן האמת, להציג עובדות כוזבות ממוחם הקודח, במחיר של סכנת חיים של ממש והכל למען מטרה אחת ויחידה, השחרת פניה של אל וואטן ופניהם של העומדים בראשה. "זאת ועוד: מהשאלות שהופנו לחברת אל וואטן עולה, כי תוכנית 'המקור' איננה מהססת להפר צווים שיפוטיים חלוטים ומנסה בכל דרך אפשרית תוך הפרה בוטה וחמורה של הדין, להשחיר ולפגוע בחברת אל וואטן ובעומדים בראשה, על לא עוול בכפם תוך עיוות האמת והצגת עובדות מסולפות הרחוקות מן האמת מרחק רב ותוך שהיא מטעה את צופי התוכנית בכוונת מכוון ובמזיד, גם במחיר של סיכון חיי אדם באופן ממשי.
שוטרים פלסטינים ברמאללה
שוטרים פלסטינים ברמאללה | צילום: רויטרס

"הוכחנו את המניעים האמיתיים מאחורי התביעות הכוזבות"

"התנהלות חמורה זו מצטרפת לאמירתו של הכתב, מר רביב דרוקר, לנציג חברת אל וואטן, כי קיבל את כל החומר ל'תחקיר' ממערכת אכיפת החוק - אם אכן כך הם פני הדברים, הרי שמדובר בהתנהלות חמורה של מערכת אכיפת החוק ואנו מאמינים כי מי שעשה כן ייענש על כך במלוא חומרת הדין. יתרה מכך, כידוע היטב לתחקירנים המלומדים של תכנית 'המקור', בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהלות מספר תביעות שהוגשו על ידי מספר תובעים בנוגע לחלק קטן מהקרקעות. הליכים משפטיים אלו נמצאים בעיצומם, וחברת אל וואטן סומכת על מערכת בתי המשפט בישראל שתכריע נכונה בתביעות סרק כוזבות אלו. יצוין עוד, כי לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשו על ידי חברת אל וואטן ראיות חסויות אשר מוכיחות את המניעים האמיתיים המסתתרים מאחורי הגשת תביעות כוזבות אלו. ראוי היה שערוץ תקשורת רציני (או לפחות מחשיב עצמו לכזה) יתאזר בסבלנות עד שבתי המשפט המוסמכים לכך יאמרו את דברם ולא יהפוך עצמו לטריבונל שיפוטי תוך עשיית שימוש מניפולטיבי, עיוות האמת, הצגת עובדות מסולפות, בחומר שהגיע אליו בדרכים פתלתלות ואפלות, ממערכת אכיפת החוק או מגורמים אינטרסנטיים אחרים. לצערה הרב של חברת אל וואטן, וכפי שנחשף אך לאחרונה בתוכנית 'עובדה' בערוץ 2, המניעים האמיתיים שהובילו את התובעים להגיש תביעות לבית המשפט ותלונות למשטרה הם 'הטיפול המיוחד' ש'מעניקה' הרשות הפלסטינית לכל מי שמתקשר בעסקאות עם יהודים. מדובר בתופעה של גזענות ואנטישמיות מן החמורות ביותר שניתן היה להעלות על הדעת, וחבל שערוץ 10 נותן את ידו לתופעה חמורה שכזו. בהקשר זה יצוין, כי למיטב ידיעתה של חברת אל וואטן ולצערה הרב, שני פלסטינים שהיו מעורבים במכירת קרקעות ליהודים מצאו לפני זמן קצר את מותם בנסיבות עלומות הידועות היטב לביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית. בהקשר זה נוסיף כי רק לאחרונה אסר בית המשפט העליון על גוף תקשורת אחר - עיתון "הארץ" וכל כלי התקשורת שבשליטתו - את פרסום הפרטים של המעורבים בעסקאות אלו, וזאת נוכח עמדתו החד משמעית של היועץ המשפטי לממשלה ולפיה 'קיימת אפשרות סבירה שפרסום כתבה הכוללת שמות, פרטים מזהים או פרטים שעלולים להביא ליד זיהוי של מי מהמעורבים, עלול להביא לסיכון לחיי אדם'. נדמה כי את ערוץ 10 כלל לא מעניינת האמת, כך גם ערוץ 10 נכון להתיר את דמם של פלסטינים ומעורבים אחרים בעסקאות. לצערה של חברת אל וואטן, שלטון הרייטינג והרצון להשחיר ולפגוע בחברת אל וואטן והעומדים בראשה, העביר גם את תכנית 'המקור' על דעתה".

"יש לראות בחומרה רבה את דליפת חומרי החקירה"

תגובת עורך הדין איתן להמן: "א. פרשה זו עוסקת בדיני נפשות, לא פחות. לפחות שני פלסטינים הקשורים לעסקאות המדוברות כבר נרצחו בגין מעורבותם. יש לקוות שבכך הסתיים מניין המשלמים בנפש שיש להם חלק בפרשה. ב. לא בכדי קיבל בית המשפט את עמדתנו ודחה, לעת עתה, את הדרישה להסיר את צו הפרסום על פרטי המעורבים ומנע בכך סיכון בנפש. ג. לאור האמור יש לראות בחומרה רבה את העובדה כי חומרי החקירה דלפו מתוך מערכת אכיפת החוק לתקשורת. ד. לא ניתן להימנע מלהדגיש כי גזר דין מוות, עם או בלי משפט, מוטל ברשות הפלשתינית על מי שמוכר קרקעות ליהודים. אילו היה מדובר רק במערכת זיופים משוכללת, ולא בעסקאות מכירה אמיתיות, לא היו משלמים אנשים בחייהם. תגובת בא כוחו של עורך הדין הישראלי, קבלן הביצוע של אל וואטן: "מרשי פועל ביושר ובהגינות ומעולם, כולל בענין זה, לא דבק במעשיו ולו אבק של פליליות. כידוע, פלסטיני לא יודה במכירת קרקעות שהגיעו ליהודים, שכן, כפי שנחשף שוב בפני הציבור בשבועות האחרונים, הודאה שכזו מסכנת מאד את המוכר, עד כדי גזר דין מוות. ואכן, פעולות חקירה שביצעה המשטרה חשפו שאנשים לא מעטים נמנעו מלומר את האמת בחקירתם כתוצאה מחשש לחייהם. בנוסף, כל הכספים המעורבים בענין הועברו ליעדם באופן שהובטח וסוכם מראש. "מרשי סמוך ובטוח כי פרקליטות מחוז ירושלים תבחן את טענותיו, ואת מצב הדברים הנכון כפי שמשתקף מתיק החקירה, בראש פתוח ובנפש חפצה, ותגיע אף היא למסקנה כי לא נפל כל רבב במעשיו". ולגופן של טענותיך בקשר להתנהלותי: א. הפגישה עם "אכרם", אותו אכן ייצגתי בעבר, נערכה מיד לאחר שקיבלתי את הייצוג בתיק. ב. כשנתתי הסכמתי לפגישה לא ידעתי שהוא עד בתיק. ג. את הפגישה לא אני יזמתי. ד. לפני הפגישה ולאחר שהבנתי שחומרים בתיק הודלפו הודעתי על כך באופן מיידי לגורמים האחראים על כך בפרקליטות המדינה, והם, לאחר שהביעו זעזוע מאפשרות ההדלפה, ביקשו ממני, במידה ויגיעו לידיי ראיות, להעביר להם. ה. בפגישה תיאר "אכרם" את הלחצים המופעלים עליו ואת תדהמתו מכך שכל ההודעות שמסר במשטרה עברו לידי התקשורת, כולל תמונתו ומספר הטלפון החסוי שלו, וזאת בניגוד מוחלט למה שהובטח לו בחקירה. לא היה בפגישה כל התייחסות לתוכן החקירה. ו. אני לא שתלתי בפיו כל גרסה, הדברים הובאו על ידו באופן אותנטי. כל טענה כאילו אני שתלתי בפיו דבר כזה או אחר מהווה לשון הרע. ז. מיד לאחר הפגישה דיווחתי, בכתב ובעל פה, לפרקליטות על קיומה ועל תוכנה, תוך צרוף דרישה דחופה לחקור מיהו הגורם המדליף ומסכן את חיי לקוחותיי. ח. לא ביקשתי טובות הנאה ולא הבטחתי טובות הנאה. אם מי מלקוחותיי לשעבר חש הכרת תודה על השירות המשפטי שקיבל ממני ופונה אלי בשעת מצוקה, אין בכך כל פסול. ט. לעניין השיחה שהתקיימה ביני ובינך: כידוע לך, השיחה התקיימה לפני שנטלתי את הייצוג בתיק. שמו של "אכרם" כלל לא הוזכר בשיחה זו, אלא אתה ציינת שם אחר שלא שמעתי ולא פגשתי מעולם. י. למען הצגת התמונה במלואה ראוי יהיה אם תשמיע את אותה הקלטה בה אתה עצמך מציין כי קיבלת את חומרי החקירה "מבפנים", כשדברים אלה אינם תואמים את האמור בתצהיר שהוגש מטעמך לבית המשפט, שם נעשה ניסיון לטשטש נתון חמור זה.