המקור: רופאים ללא גבולות

מי יעזור לילדים חולי הסרטן בהדסה? ישראל רוזנר מביא תיעוד של המשבר במחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים בהדסה עין כרם. 6 רופאים שהחליטו להתפטר מול מנהל בית החולים הדומיננטי פרופ' זאב רוטשטיין כשבתווך עשרות ילדים חולי סרטן והוריהם. הפרק המלא לצפייה ישירה

זמן צפייה: 55:53
במשך חצי שנה התנהל מאבק חריף במחלקה ההמטו-אונקולוגית בבית החולים הדסה עין כרם, בין ששת הרופאים הבכירים למנהל החזק של ביה"ח, פרופ' זאב רוטשטיין. השבוע, התפטרו הרופאים מתפקידם. תחקיר "המקור" חושף בין השאר הקלטה בלעדית של שר הבריאות ליצמן, וכן את התירוץ המפתיע של רוטשטיין לכינויי הגנאי בהם השתמש כלפי הרופאים. בית החולים הדסה עין כרם מסר בתגובה: "בידי פרופ' רוטשטיין היה מסמך אחד בלבד והוא המסמך אותו ציטט. כשפרופ' רוטשטיין התבטא במילים 'סטטוס קוו', הוא התכוון אך ורק לנייר הזה שהיה בידיו. ע״פ מה שידע פרופ' רוטשטיין, הוחלט ב- 2011 שילדים מתחת לגיל 6 יושתלו במחלקת ילדים. ומכאן שניתן אישור ע״י פרופ' מיקי ויינטראוב ובכירים בהנהלת הדסה להשתיל במחלקת המבוגרים (שרת) ילדים מעל גיל 6. "על זה הבטיח פרופ' רוטשטיין לשמור להוציא חריג אחד: ילד שלא תמצא לו מיטת השתלה בילדים וקיים סיכון לחייו ללא ההשתלה, לא תדחה קבלתו ותוצע להוריו החלופה השתלה במחלקת המבוגרים (שרת). ברור שטיעון זה הוחלף בהמשך ע"י הרופאים המתפטרים למניעת טיפול לילדים פלסטינאים והתקפה על תיירות מרפא שאין לה כל קשר לטיפול בילדים ע״י הקבוצה הנוטשת כאשר הרוב המוחלט של התיירים באו להשתלות מח עצם שלרופאים המתפטרים לא היתה נגיעה לפעולות האלה בכלל. "בנוגע לרופאים החדשים שהגיעו ל'הדסה': אסור לתקשורת לתת ידה לתעמולת הנוטשים באשר לרופאים החדשים והמתגברים. הם המובילים בין ההמטואונקולוגים ילדים בארץ ובעולם. הדיסאינפורמציה המופצת על ידי הרופאים המתפטרים היא פשע אמיתי. התוכנית רשאית לראיין אישית כל אחד ואחת מהם. "הנסיון של הרופאים נוטשים להוציא צווי מניעה כדי לשתק את הטיפול בילדים המאושפזים במחלקה כיום מעידה כאלף עדים על ניסיון ההרס של הרופאים הנוטשים לגרום להדסה וכמובן שלא טובת ילדי הסרטן לנגד עיניהם! מי שלא השתכנע מדלות טיעוניהם המתחלפים יכול להיווכח היום כי המניע שלהם היה רק אחד: להעביר את כל צוות המחלקה לשערי צדק בתנאים טובים יותר מאשר הדסה". שר הבריאות יעקב ליצמן מסר בתגובה: "הדברים משוללים כל יסוד עובדתי והגיוני. מדובר בהחלטה מקצועית רפואית שניתנה להורים וללא כל קשר לשום סיבה אחרת. יש לדחות בבוז ובשאט נפש את הניסיון הציני והמרושע, לערב שיקול פרסונלי-פוליטי, במקרה רפואי פרטי מלפני שנים, תוך חיטוט בענין רפואי אישי בקירבת משפחתו של השר, כל זאת במטרה להכפיש ולפגוע בשר ליצמן. אלו שיטות נלוזות שאין בהן היגיון ולא קמצוץ של אמת".