רשות החשמל: מחיר החשמל צפוי לעלות באוגוסט ב-9.6%

ברשות החשמל הודיעו כי "על רקע משבר האנרגיה העולמי ובעקבות עליה מתמשכת וחדה של מחירי הפחם ושל מדדים נוספים", תחול עלייה ב-1 באוגוסט בשיעור של 9.6% במחירי החשמל, "לאחר קבלת החלטה סופית"

חברת החשמל
חברת החשמל | צילום: רוני שיצר

רשות החשמל הודיעה היום (שני) כי "על רקע משבר האנרגיה העולמי ובעקבות עליה מתמשכת וחדה של מחירי הפחם ושל מדדים נוספים, מפרסמת רשות החשמל לשימוע ציבורי עדכון שוטף לתעריפי החשמל לצרכן למחצית השנייה של שנת 2022 .התעריף צפוי להיכנס לתוקף בתאריך 1 באוגוסט 2022 ,לאחר קבלת החלטה סופית". המשמעות: באוגוסט יעלה מחיר החשמל ב-9.6%.

"במחצית השנייה של שנת 2021 החל משבר אנרגיה עולמי אשר השפיע באופן משמעותי על מחירי כל סוגי הדלקים", נאמר. "הסיבות לתחילת המשבר היו מגוונות, אך הוא הוחרף עקב מלחמת רוסיה באוקראינה שהחלה ברבעון הראשון של שנת 2022 .כתוצאה מכך מחירי האנרגיה והחשמל במדינות רבות בעולם עלו משמעותית".

"בניגוד למדינות רבות בעולם, בהן מחירי החשמל הושפעו מהמשבר בהיקפים של עשרות אחוזים ויותר, ההשפעה על עלות ייצור החשמל בישראל היא מוגבלת יחסית עב העובדה שמרבית החשמל מיוצר על ידי תשומה מקומית (גז) המאופיינת בחוזים ארוכי טווח", נמסר עוד.