דו"ח המבקר: תקבולי המס למדינה מקידוחי גז - רק כ-6% מהמצופה

12.5 מיליארד שקל היו צפויים להצטבר מתקבולי מס על קידוחי גז עד סוף 2022. המבקר מצא כי ההכנסה עומדת על 741 מיליון שקל בלבד. על רשות המסים: 2 מיליון ישראלים לא פנו להחזר למרות זכאותם

זמן צפייה: 03:09

הכסף לא מגיע: בדו"ח מיוחד של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שמתפרסם אחר הצהריים (שלישי), מוקדש פרק לתועלת מיישום מתווה הגז. לפי הדו"ח, בניגוד לתחזית שלפיה יצטברו ב"קרן העושר" הלאומית 3.9 מיליארד דולר, שהם כ-12.5 מיליארד שקל, עד סוף 2022, תקבולי המסים של המדינה מקידוחי הגז עומדים כרגע על 741 מיליון שקלים בלבד - 6 אחוזים בלבד מהצפי.

משרד האנרגיה, קובע מבקר המדינה אנגלמן, אינו בוחן באופן שוטף את מצבה של ישראל בהשוואה בינלאומית בכל הקשר לגביית הכנסות מקידוחי הגז.

לשאר דו"חות מבקר המדינה:

דו"ח המבקר על הצפון קובע: פרויקטים הוקפאו, אין מספיק רופאים

המצב בדואר ישראל: ההוצאות גדלו למרות תוכנית הפרישה

דו"ח המבקר: זיהום או חשש לזיהום במים ב-64% באתרים מנוטרים

דו"ח המבקר: הנגשה רחוקה מהיעד, ירידה מתמדת בתחזוקת כבישים

עוד בנושא מסים, המבקר מתייחס בדו"ח שלו גם למיצוי הטבות מס ברשות המסים. לפי הדו"ח, ציבור השכירים משלם מדי שנה מס עודף בהיקף של כמיליארד שקל כתוצאה מאי-ביצוע תיאום מס באופן יזום.

כתוצאה מכך, צבורים בקופת המדינה כ-3.6 מיליארד שקל המגיעים ל-2 מיליון ישראלים. רשות המסים אינה פועלת לאתר מיוזמתה את השכירים ששילמו מס ביתר ולהשיב להם אותו אף שבכוחה לאתר את התופעה.

כמו כן, 3,831 עובדים המשתכרים שכר נמוך וזכאים למענק עבודה (המוכר יותר כמס הכנסה שלילי), טרם קיבלו את המענק מרשות המסים. בנוסף, יותר מ-430 אלף משפחות, שזכאיות להחזר מס עבור 2016, טרם פנו לרשות המסים כדי לקבלו וזכאותן תפקע בסוף 2022 עקב התיישנות היתרה.

סעיף נוסף שמתייחס אליו המבקר הוא הרפורמה בתחום התקינה. לפי הדו"ח, זמני ועלויות הבדיקה של מוצרים מיובאים במכס גבוהים ב-300% בממוצע מהמקובל ב-OECD - מה שמקפיץ את עלויות הייבוא ומעלה את יוקר המחיה.

תגובת רשות המסים לדו"ח

במטרה להקל בתהליכי קבלת הטבות מס באופן שוטף וכן כדי ליתר את הצורך בהחזרי מס, רשות המסים פועלת רבות בשנים האחרונות להרחבת בסיסי המידע הקיימים ברשותה. הרחבת בסיס המידע גם תאפשר קבלת אומדנים מדויקים ואמתיים יותר בדבר שיעור מיצוי ההטבות. יודגש, כי כיום מתקבל מידע בדבר אנשים עם מוגבלות מהמוסד לביטוח לאומי, מהרשות לניצולי שואה וממשרד החינוך. מידע מקוון זה אפשר לרשות המסים לפרסם הקלות בדבר מיצוי הטבות לאנשים עם מוגבלות לרבות מתן סמכות למעסיקים למתן חלק מההקלות על מנת להקל בביורוקרטיה מול הרשות ככל שניתן. בנוסף, בהתאם למאגרי המידע שהתקבלו, נערכו מהלכים יזומים שהובילו למיצוי זכויות לאוכלוסיות זכאים כניצולי שואה והורים לילדים עם מוגבלות והשבת כ- 20 מיליוני שקלים לאוכלוסיות אלה.

יש לזכור שמאחר והמידע בידי הרשות אינו מלא, כך לדוגמא אין דיווח מלא מהמעסיקים קיים חשש שפניה יזומה לאזרח להגשת בקשה להחזר מס תסתיים ללא זכאות להחזר או עם חוב מס לתשלום. עוד יצוין, כי גם על פי הנתונים שהועברו למבקר המדינה ניתן לראות שגם אם קיימת לכאורה זכאות להחזר, במחצית מהמקרים מדובר בהחזרים בסכום של עד 100 שקלים וחלקם עד 500 שקלים כך שכל הוספת נתון חסר לדוח יכולה להביא לחבות במס במקום החזר.

יצוין, כי הרשות מעמידה לשכירים גם מכשיר של תיאום מס המביא לחישוב המס בקירוב כבר בשנת הפקת ההכנסות. מאות אלפי שכירים (כ-500 אלף בשנה) עושים שימוש מועיל במסלול זה המקרב אותם למס הנכון כבר בסמוך ועם תשלומו של המס. מערכת חדשה שמשיקה הרשות בימים אלה, תגביר את היכולת למצות זכויות תוך כדי התהליך.

עוד נוסיף כי רשות המסים מפרסמת את כל הזכויות המגיעות לציבור אזרחי ישראל באמצעים שונים, באתר האינטרנט של הרשות מפורסמים עלונים, ובהם מדריך דע את זכויותיך מדריך מקוצר להגשת בקשה להחזר מס ומדריך לאנשים עם מוגבלות. כמו כן, באתר הרשות ניתן לבצע סימולציה של חישוב המס לשכיר, באופן אנונימי.