משבר הקורונה: אין מספיק מידע על אזרחים ותיקים שזקוקים לסיוע

המבקר אנגלמן קובע בדו"ח כי לרשויות המקומיות עדיין אין את המידע המתאים על אזרחים ותיקים שזקוקים לסיוע בזמן משבר. המבקר על הטיפול בעסקים: הנטל הבירוקרטי היה גדול מדי

זמן צפייה: 02:17

מדו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי) עולה כי הטיפול באזרחים ותיקים לוקה בחסר. על פי הדו"ח, במועד סיום הביקורת אין בישראל גוף אחד המרכז מידע בסיסי על אזרחים ותיקים, ואשר מפנה באמצעות מנגנון מוסדר איסוף מידע והעברתו לגופים המעורבים בטיפול בהם.

לשאר החלקים בדו"חות המבקר >>

עיכוב ותקלות בהעברת דגימות: הכשלים הרפואיים במשבר הקורונה

מחסור במחשבים וחוסר מעקב: דו"ח המבקר בנושא הלמידה מרחוק

דו"ח מבקר המדינה קובע: מודל החל"ת נחל כישלון

דו"ח המבקר: הסגר השני – תוצאה של אי-כינוס הממשלה והקבינט

ברשויות המקומיות התגלה חוסר במידע על אזרחים ותיקים הזקוקים לעזרה, ובפרטי ההתקשרות עמם, מה שעיכב את מתן הסיוע להם, במיוחד עם פרוץ משבר הקורונה ובמהלך הסגר הראשון. ערב משבר הקורונה לא היה ברשויות גורם שריכז מידע שלם ומעודכן על האזרחים הוותיקים ומאפייניהם, מה שהיה מאפשר הגשת סיוע לאוכלוסייה זו עם פרוץ המשבר.

במסגרת תוכנית "מגן זהב" קבעו משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי כיעד למפות את צרכיהם של כלל האזרחים הוותיקים (כמיליון אזרחים), ללא קביעת סדרי עדיפויות של הזדקקות לסיוע. הם הגיעו לשיעורי מיפוי נמוכים - כ-30% במשרד הרווחה (נכון לפברואר 2021), וכ-34% במשרד לשוויון חברתי (נכון ליולי 2021). המשרדים לא פעלו ליידע את האזרחים הוותיקים שעמם יצרו קשר בנוגע למענים של המשרד האחר.

לכתבות נוספות בחדשות 13 >>

שיא חדש מפרוץ המגפה: כ-11 אלף נדבקים אובחנו אתמול בקורונה

הרחבת התו הירוק, ומתווה לתפילה בכותל: כל התקנות שאישר הקבינט

אלפים ליוו את בראל למנוחות, האם תקפה: "בנט ביזיון"

למרות המחסור בעובדי כוח עזר במוסדות, הנאמד בהיקף של כ-2,500 איש ואשר בא לידי ביטוי ביתר שאת במשבר הקורונה, ועל אף החלטת הממשלה מיולי 2020 לאפשר להביא מחו"ל עד 2,500 עובדים זרים, ביולי 2021 טרם הובאו לישראל עובדים זרים לצורך העסקתם כעובדי כוח עזר במוסדות.

מסקנות הדו"ח בנושא הסיוע הממשלתי לעסקים: "נטל בירוקרטי גדול מדי"

בספטמבר 2020 החל סבב ב' בסיוע הממשלתי לעסקים, ונקבעו אמות מידה כדי לסייע באופן ממוקד במתן הנחה בארנונה לעסקים שעסקיהם נפגעו במידה רבה כתוצאה ממשבר הקורונה. לשם כך נבנה מנגנון מורכב להעברת נתונים בין שלושה גופים מרכזיים בתהליך - רשות המיסים, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, והרשות המקומית. הדו"ח קבע כי הנטל הבירוקרטי על העסקים במנגנון זה היה גדול יותר, משך זמן הטיפול בבקשות היה ארוך יותר, ובתחילת פעילותו נוצרו עיכובים בטיפול בבקשות שהוגשו.

עם זאת, ציין המבקר לטובה את ההתנהלות בסבב א', באפריל 2020, עת החליטה הממשלה לסייע לעסקים שהכנסותיהם נפגעו ממגפת הקורונה באמצעות אימוץ מנגנון למתן הנחות בתשלומי ארנונה, שהכין משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר. על פי הדו"ח, הפתרון היה מיידי וניתן לחלק גדול של העסקים במשק, תוך שמירה על תזרים המזומנים של הרשויות המקומיות, ועל איתנותן הכלכלית.

במהלך הביקורת, הסוכנות ורשות המיסים שיפרו את סדר הגשת הבקשות והטיפול בהן, הבירוקרטיה הוקטנה, והעסקים פונים כעת לסוכנות באופן מקוון באמצעות האינטרנט וללא צורך להמציא אישור מרשות המיסים.

תגובת הליכוד לדו"ח: "נקרא ונלמד את הדו"ח. במבחן התוצאה ראש הממשלה לשעבר נתניהו הוציא את ישראל ראשונה בעולם ממגפת הקורונה בזכות מיליוני החיסונים שהביא - מהר יותר והרבה יותר מכל מדינה אחרת. יותר מכך, ההצלחה הישראלית שימשה מודל לעולם כולו. בימים אלה רואים כיצד ההזמנה מראש של החיסון השלישי לישראל על ידי נתניהו הצילה פעם נוספת חיים רבים".