כתבי אישום כפוף לשימוע יוגשו נגד בזק, וואלה וידיעות אחרונות

היועמ"ש הודיע כי הוא שוקל העמדה לדין של גופי התקשורת בגין הצעת שוחד של בעליהן לרה"מ במסגרת תיקי האלפים. כמו כן, כתב אישום נוסף הוגש נגד אלוביץ' ובכירים בחברת יס בגין עבירות מרמה

זמן צפייה: 00:30

הפרקליטות הודיעה היום (רביעי) כי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שוקל להגיש כתבי אישום כפוף לשימוע נגד גופי התקשורת בזק, וואלה וידיעות אחרונות בגין עבירות השוחד לכאורה שהציעו בעליהן, שאול אלוביץ' וארנון (נוני) מוזס לראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת התיקים 2000 ו-4000. זאת, כפי שפורסם לראשונה בחדשות 13. כמו כן, הפרקליטות הודיעה על הגשת כתבי אישום נגד אלוביץ' ובכירים בחברת יס בגין עבירות מרמה בשתי פרשות שונות.

כאמור, מנדלבליט שוקל להעמיד לדין את בזק, וואלה וחברות מקבוצת יורוקום בגין מתן שוחד, הלבנת הון ועבירות דיווח, "מכוח פעולותיו ומחשבתו הפלילית של אלוביץ', שהיה נושא משרה בהם", כך לפי הודעת הפרקליטות. כזכור, נגד אלוביץ' הוגש כתב אישום במסגרת תיק בזק-וואלה, בגין מתן שוחד לראש הממשלה בדמות סיקור חיובי של אתר וואלה שבבעלותו, בתמורה לפעולות רגולטריות שהיטיבו עם בזק ויס.

עוד כתבות בנושא >>

"המקור": הקלטות השיחות בין נתניהו למוזס - נחשפות

רה"מ יואשם בשוחד בתיק 4000; 1000 ו-2000 - מרמה והפרת אמונים

המחוזי קבע: על הפרקליטות לתקן את כתב האישום בתיק 4000

שאול אלוביץ'
שאול אלוביץ' | צילום: ללא קרדיט

כמו כן, היועמ"ש שוקל להעמיד לדין את ידיעות אחרונות בע"מ בגין החדשות שהתגלו במסגרת תיק 2000. "ידיעות אחרונות חשודה בעבירות הצעת שוחד מכוח פעולותיו ומחשבתו הפלילית של ארנון מוזס, שהיה נושא משרה בתאגיד", כתבה הפרקליטות. כזכור, משיחות בין נתניהו למוזס שהוקלטו, הגיעו לידי המשטרה ונחשפו לראשונה בחדשות 13, בעלי העיתון נשמע מציע לראש הממשלה הטייה בסיקור של העיתון לטובתו, בתמורה לחקיקה שתגביל את העיתון המתחרה ישראל היום, המקורב לנתניהו.

כאמור, נגד אלוביץ' ובכירים נוספים ביס הוגשו כתבי אישום עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך; ומתייחס לשתי פרשות: מרמה ביחס לתשלום התמורה עבור רכישת מניות חברת יס על ידי בזק, ומרמה ביחס להתנהלות הוועדות הבלתי תלויות שהוקמו בבזק לצורך בחינת עסקאות של החברה שלבעל השליטה אלוביץ' היה עניין אישי בהן.

מו''ל ידיעות אחרונות, ארנון נוני מוזס
מו''ל ידיעות אחרונות, ארנון נוני מוזס | צילום: חדשות 13

פרשה ראשונה - מרמה בקשר לקבלת תמורות בעסקת רכישת מניות יס על ידי בזק

בחודש יוני 2015 אושרה עסקה שבה רכשה בזק את כל מניות חברת יס מידי קבוצת יורוקום. כיוון שאלוביץ' היה בעל השליטה בבזק וביורוקום, נוהלה העסקה מצד בזק כעסקה שלבעל השליטה יש עניין אישי בה. על פי תנאי העסקה שילמה בזק ליורוקום תמורה במזומן בסך של 680 מיליון שקלים, וכן נקבע כי ככל שיתמלאו תנאים מסוימים, תשלם בזק ליורוקום סכומים נוספים. בין היתר, קבע ההסכם כי סכום נוסף של עד 170 מיליון שקלים ישולם ככל שתזרים המזומנים החופשי של יס בין השנים 2017-2015 יגיע לרף מסוים. כן קבע ההסכם כי יורוקום תהיה זכאית לקבל מקדמות על חשבון התמורה המותנית ככל שתזרים המזומנים החופשי של יס יגיע למדרגות מסוימות בכל אחת משנות העסקה. על פי ההסכם, סכומים שנבעו משינוי במדיניות הפיננסית של יס במהלך שנות העסקה, אמורים היו להיות מנוטרלים מתחשיב התזרים החופשי של יס בשנות העסקה.

על פי כתב האישום, פעל אלוביץ' יחד עם רון איילון, שהיה מנכ"ל יס, ומיקי ניימן, שהיה סמנכ"ל הכספים של החברה, להשיא באופן מלאכותי את תזרים המזומנים של יס במהלך השנים 2017-2015. זאת על מנת שהתזרים החופשי יגיע לרף המרבי שנקבע בהסכם העסקה. בהתאם להנחיית אלוביץ', בידיעתו וכתוצאה מהלחץ שהפעיל, רקם איילון יחד עם ניימן, תוכנית מרמתית לדחייה שיטתית ורחבת היקף של תשלומים לספקים ששינתה את מדיניותה הפיננסית של יס ויצרה מצג שווא מלאכותי ביחס לנתוני התזרים של החברה.

בניין ידיעות אחרונות
בניין ידיעות אחרונות | צילום: בוצ׳צ׳ו

כתוצאה ממימוש התכנית המרמתית יצרו הנאשמים מצג כוזב, שלפיו יס עמדה ביעדי התזרים החופשי שנקבעו בהסכם, וכן הסתירו ממוסדות בזק שאישרו את תשלומי המקדמות ליורוקום, את דבר קיומה של התכנית המרמתית. מצגים כוזבים אלו הובילו לכך שאלוביץ' קיבל לידיו, במרמה, סכום כולל של כ-115 מיליון שקלים, במסגרת המקדמות לשנת 2015 ו-2016. מצגים כוזבים אלה אף הביאו לכך שבזק כללה בדוחותיה הכספיים שפורסמו לציבור, שורה של פרטים מטעים.

פרשה שניה – שני אישומים בגין פגיעה בהתנהלות ועדות בלתי תלויות בחברת בזק

מלבד עסקת בזק-יס שתוארה בפרשה הראשונה, בשנים 2017-2016 בחנה בזק את האפשרות להיקשר בעסקה חריגה נוספת עם בעל השליטה בה, שאול אלוביץ': התקשרות בין יס, שכבר הייתה באותה עת בבעלות מלאה של בזק, לבין חברת חלל. על רקע זה החליט דירקטוריון בזק בכל אחד משני המקרים, להקים ועדה מיוחדת, בלתי תלויה, שתורכב מדירקטורים חיצוניים או בלתי תלויים, ושתשמש מנגנון משלים להליכי האישור המנדטוריים בעסקאות בעלי שליטה.

בית וואלה
בית וואלה | צילום: חדשות 13

מטרת הוועדות הבלתי תלויות הייתה לקיים בחינה עצמאית של העסקאות עם בעל השליטה, תוך בחינה של חלופות אפשריות להן, באופן שינטרל ניגודי עניינים של בעל השליטה, אלוביץ' ושל בעלי עניין אחרים בעסקה, לרבות בנו, אור אלוביץ'. עוד הופקדה הוועדה על הובלת המשא ומתן באופן שיבטיח הליך תחרותי שידמה עסקה רגילה בתנאי שוק הנסמכת על שיקולים עניינים וכלכליים בלבד. לכן, בעלי השליטה ובעלי העניין האחרים היו אמורים להיות ממודרים מהמשא ומתן על אודות העסקאות, ולא להיחשף למתרחש בדיוני הוועדה.

עו"ד לינור יוכלמן, שהייתה מזכירת חברת בזק והממונה על האכיפה הפנימית בחברה, שימשה גם כמזכירת הוועדות הבלתי תלויות. יוכלמן השתתפה ברוב ישיבות הוועדה והייתה חשופה למידע שהוצג בפני חבריה. בישיבת הדירקטוריון בה הוחלט על הקמת הוועדה הבלתי תלויה לעסקת בזק-יס, הציגה יוכלמן מצג לפיו אלוביץ' ושאר בעלי העניין האישי יהיו ממודרים מעבודת הוועדה הבלתי תלויה.

לפי כתב האישום, חרף מצגים אלה, ובניגוד לחובתה כמזכירת הוועדות, הדליפה יוכלמן לאלוביץ' וכן לאור אלוביץ' ולעמיקם שורר, פרטים חסויים על אודות פעילות הוועדות הבלתי תלויות, ובין היתר העבירה לנאשמים האחרים פרוטוקולים, מצגות סודיות, ניירות עמדה וחוות דעת, התכתבויות פנימיות של חברי הוועדה ומסמכים נוספים.

הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו
הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו | צילום: חדשות 13

במידע שמסרה יוכלמן היה גלום יתרון תחרותי בעבור אלוביץ' והנאשמים הנוספים, והם עשו בו שימוש, חלקו ביניהם את המידע שהודלף להם והעבירו אותו ביניהם וכן לגורמים נוספים. על פי כתב האישום, ביחס לוועדה הבלתי תלויה לעסקת חלל, אלוביץ' ואור אלוביץ' אף דנו עם יוכלמן על דרכי פעולה אפשריות, ולעיתים הנחו אותה כיצד לפעול בניסיון להשפיע על החלטות הוועדה.

הנאשמים הסתירו לכאורה ממוסדות בזק את מעורבותם בעבודת הוועדות הבלתי תלויות, והביאו לכך שמוסדות בזק אישרו את עסקת בזק-יס ואת עסקת חלל על בסיס מצג כוזב לפיו הליך המשא ומתן נוהל באופן תקין ומבלי שבעל השליטה וגורמים קשורים לו היו חשופים לדיונים חסויים של הוועדות ולחומרים חסויים שהוצגו בפניהן. זאת, כשבפועל אלוביץ' ומקורביו היו חשופים למידע מהותי מתוך פעילות הוועדות.

בנוסף, לנאשמים מיוחסות עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך נוכח העובדה שהסתרת מעורבותם של בעל השליטה ובעלי עניין נוספים בהתנהלות המו"מ הביאה לכך שבזק כללה פרטים מטעים בדיווחיה על אודות אופן פעולת הוועדה הבלתי תלויה בעסקת בזק-יס ובעסקת חלל.