עוד כוח למפכ"ל: בר לב מקדם רפורמה במינויי בכירים במשטרה

ועדה שמינה השר לביטחון הפנים לבחינת הנושא, המליצה כי מינויי קצינים בדרגת סגן ניצב ומטה יבוצעו, בדומה לצה"ל, על ידי המפכ"ל וללא התערבות השר - מה שייעל את עבודת המשטרה. בנוסף, במינויי בכירים ליחידת 443 יוכלו לערב את היועמ"ש במקרה של חילוקי דעות

השר לביטחון הפנים עמר בר לב מוביל בימים אלו רפורמה בהליך המינויים במשטרת ישראל. ועדה שמינה השר הגישה היום (חמישי) את המלצותיה לפיהן סמכויות מינויים לדרגות סגן-ניצב ומטה יועברו מהשר למפכ"ל. במקרים של מחלוקת בנוגע למינוי בכירים בלהב 433, השר ימליץ להעביר את ההכרעה ליועץ המשפטי לממשלה.

הוועדה, בראשות המפכ"ל לשעבר רנ"צ בדימוס משה קראדי, עסקה ברפורמה שמקדם השר בהליך המינויים של קצינים בכירים במשטרת ישראל. על בסיס המלצות הוועדה, קיבל השר בר לב שורה של החלטות שיביאו לרפורמה מקיפה בהליך המינויים.

מפכ''ל המשטרה קובי שבתאי
מפכ''ל המשטרה קובי שבתאי

לפי ההמלצות המרכזיות שקיבל השר, בכל הקשור למינויים של קציני חקירות בכירים בלהב 433, האמון בין היתר על חקירות של נבחרי ציבור - במקרה של מחלוקת בין המפכ"ל לשר לגבי מינוי מסוים, השר ימליץ שההחלטה תתקבל על ידי היועצת המשפטית לממשלה. מדובר בצעד תקדימי שנועד למנוע השפעות פוליטיות על גורמי אכיפת החוק.

בנוסף, בר לב החליט לקדם תיקון חקיקה שעניינו העברת הסמכות למינוי של קצינים לדרגת סגן ניצב מהשר לביטחון הפנים למפכ"ל המשטרה, לצד גיבוש מנגנון פיקוח של המשרד לביטחון הפנים על מינויים אלו. כלומר, בדומה למתרחש בצה"ל, השר לביטחון הפנים יאשר מינויים רק בדרגת ניצב משנה ומעלה.

מטה להב 433
מטה להב 433

שינוי זה יוביל לקיצור הליכי המינוי, חיזוק עצמאות המשטרה, וחיזוק יכולת התפקוד של הארגון. מנגנון הביקורת על מינויים אלו כולל בדיקות רנדומליות שיקיים המשרד לביטחון הפנים של המינויים, עם אפשרות של ביטול מינוי במקרה הצורך.

השר לביטחון הפנים אמר על הרפורמה כי "מדובר ברפורמה דרמטית, בהליך שהיבטים מרכזיים שלו לא נבחנו מזה עשרות שנים. לראשונה גם החלטתי, על בסיס המלצות הוועדה, לייעל את תהליך קבלת ההחלטות בכל הקשור למינויים, ולהעביר חלק מהסמכות למפכ"ל המשטרה - צעד ששרים בעבר נמנעו ממנו מטעמים פוליטיים, וכחלק ממאבקי שליטה מיותרים מול מפכ"ל המשטרה".

השר הוסיף כי "הליך המינויים כפי שמנוהל כיום הוא מורכב ומסורבל, באופן שמקשה הן על השר והן על משטרת ישראל. עיכובים משמעותיים שנגרמים בהליך פוגעים ביכולת התפקוד של הארגון ובקצינים עצמם. על פי ההליך הקיים, היכולת של השר לבחון לעומק את המועמדים למינוי ולקבל החלטות מיטביות היא מוגבלת. לכן החלטתי להטיל על הוועדה את המנדט להמליץ שינויים מקיפים, וקיבלתי את מרבית המלצותיה".