"היה נחמד, היה מאתגר - ואני הולך להתגעגע לאי הזה": זהר נפרד מהישרדות

תחושת הפספוס אחרי העונה הקודמת ("הרגשתי שלא מיציתי את עצמי"), ההבנה שלא יוכל להילחם בברית הבנות ("ידעתי שאני הולך היום הביתה"), הגעגועים למשפחה ("הם יופתעו מכך שלפעמים שתקתי") והמושבעים שהוא מצפה לפגוש - וגם את אלה שפחות: זהר שטראוס מדבר על הכול | בוואן עם המודח

זמן צפייה: 04:36