התאגידים מגיבים: "שינוי המדיניות יפגע בזוגות צעירים"

לטענת תאגידי כוח האדם, "רשות ההגירה החליטה להפוך בהחלטה תמוהה לחברת כוח אדם"

מהתאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין נמסר בתגובה כי "למרבה הצער ממשיכים גורמים אינטרסנטיים ברשות ההגירה להזין ולפזר נתונים מסולפים שמטרתם הכפשת תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה ללא כל סיבה ובמטרה אחת, לנסות ולהניא את התאגידים ממאבקם הצודק. התאגידים עתרו בעתירה מינהלית לגיטימית וצודקת על זכותם הבסיסית לבחור את העובדים שאותם הם עתידים להעסיק ושעליהם הם אמורים לקחת אחריות מלאה. נראה כי רשות ההגירה חוששת מהעתירה המוצדקת ועורכת מתקפה טרום הדיון בעתירה.

"רשות ההגירה יוצאת נגד עמדת התאגידים שלפיה המעסיק הוא שצריך לבחור את עובדיו, כאשר הצידוק להחלטה הוא 'גביית עמלות' מהעובדים בחו"ל, אך רשות ההגירה שכחה לציין כי הוגשו נגדה עשרות תביעות של עובדים סרילנקים ששילמו עמלות של אלפי דולרים תמורת זכותם להגיע לעבוד בארץ למשך חצי שנה, והכל בחסות המדינה שביצעה בעצמה את גיוס ואיתור העובדים במסגרת ההסדרים הבילטראליים.

"במקום לפתח מנגנוני פיקוח ובקרה יעילים ומאוזנים על הליך איתור וגיוס העובדים, החליטה רשות ההגירה בהחלטה תמוהה בלתי מאוזנת, בלתי הגיונית וסבירה להפוך לחברת כוח אדם שעה שכל המשק עובר להפרטה ולשלול מהתאגידים את הזכות והחובה לגייס את העובדים שאותם יעסיקו במשך חמש שנים בארץ. חמור מכך, אף ששללה מהתאגידים את הזכות והחובה לגייס את העובדים, מחייבת הרשות את התאגידים לקחת אחריות על טיב העובדים אף שלהם לא היה כל קשר לבחירתם ולבחינת התאמתם לעבודה בענף הבניין בארץ - מדובר בדרישה מטעם המדינה לקנות חתול בשק".

"חמישה או שישה תאגידים בלבד הם בשליטת חברות בנייה והיתר הם גופים עצמאים. יש לדעת כי לעתירה שהוגשה על ידי התאחדות התאגידים הצטרפו שבע חברות בנייה שחלקן מהגדולות במשק - מדובר בחברות הצורכות כ־25% מכמות העובדים הזרים המועסקים כיום בענף הבנייה. אותן חברות בנייה תומכות בעמדת התאגידים ומלינות על שלילת הזכות מהתאגידים (שאמורים לספק להם את העובדים) למיין ולבחון את העובדים שיגיעו ארצה בהתאם לצרכים הייחודיים של כל קבלן וקבלן. יישום החלטת הרשות יפגע אנושות ברמת העובדים והעבודה בענף הבנייה ובהתאם בענף כולו, לרבות בחוליה החלשה - הזוגות הצעירים - אשר ימתינו זמן רב לקבלת דירות חדשות, דירות שייבנו באיכות נמוכה יותר ובמחיר גבוה יותר".