חברת חיפושי הנפט גוליבר תנסה לגייס 30 מיליון שקל במניות ובאופציות

מדובר בניסיון גיוס חמישי של גוליבר, לשעבר גינקו, בבורסה של תל אביב; ארבעת הניסיונות הקודמים לא צלחו

חברת חיפושי הנפט גוליבר (לשעבר גינקו) מודיעה היום כי תנסה לגייס 30 מיליון שקל במניות ובאופציות - כפי שפורסם ב-TheMarker. מדובר בניסיון גיוס חמישי של החברה בבורסה של תל אביב, כאשר ארבעת הניסיונות הקודמים לא צלחו.

את תמורת ההנפקה, שעשויה להגיע עד 50 מיליון שקל ממימוש אופציות שיקבלו מזמיני היחידות בהמשך, מייעדת גוליבר לרישיון חיפושי הנפט היבשתי שחר, שלפי הנחיות משרד התשתיות צריך להתחיל עד סוף 2011. ההנפקה לא תובטח בחיתום, ואת ההפצה יובילו רקורד חיתום של מאיר דלאל ודרור עצמון וגופי החיתום של מגדל ומיטב.

גוליבר מציעה 100 אלף חבילות במחיר כולל של 262.5 שקל. כל חבילה תכיל 50 מניות במחיר של 0.7 שקל למניה, 650 כתבי אופציה מסדרה 1 במחיר של 35 אגורות הניתנות למימוש עד מארס 2012 במחיר מימוש של 0.35 שקל הצמוד לשער הדולר, כך שלמעשה ברגע ההנפקה שווין הנאיבי (ההפרש בין מחירן הכלכלי לשווי נכס הבסיס) שווה ל-0.

בנוסף, תכיל כל חבילה אופציות שיתקבלו ללא תמורה, שתקופת בשלותן היא מיד אחרי ההנפקה ועד לנובמבר 2015: 470 אופציות מסדרה 2, הניתנות למימוש במחיר של 1.05 (המשקף עלייה של 60% שתצטרך המניה לעשות בארבע שנים) ו-230 אופציות מסדרה 3 במחיר מימוש של 0.75 שקל עד מאי 2012 (עלייה של 14% בחצי שנה) ומעבר לכך במחיר מימוש של 1.1 שקל למניה (עלייה של 66%) מתאריך זה ועד תאריך הפקיעה. מדובר במבנה הדומה לזה שהציעה ב-IPO הקודמת שניסתה לבצע, בקיץ 2010.

גוליבר, הנמצאת בשליטת רמי קמין ויאיר קרני, היא למעשה חברת גינקו, השותף הכללי בשותפות חיפושי הנפט הבורסאית הוותיקה יחסית, זרח. יו"ר הדירקטוריון של החברה הוא מאיר דגן, לשעבר ראש המוסד. גינקו התמזגה במאי האחרון אל תוך השלד הבורסאי אוריאלי, הפכה לציבורית ושינתה את שמה לגוליבר על שם הרישיון המבטיח ביותר שלה.