רבעון ראשון לסאפיינס עם עידית ו-FIS: ההכנסות עלו - אך הרווחים בירידה

הכנסות החברה ברבעון השלישי עלו ב-35% ל-18 מיליון דולר, הרווח הנקי המתואם למניה ירד ב-11%; סאפיינס: "אנחנו רק בתחילתו של תהליך האינטגרציה"

סאפיינס, החברה הבת של פורמולה מערכות המשווקת תוכנות לענף הביטוח, פירסמה היום את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2011, בהם משתקפים לראשונה רכישתן של שתי חברות התוכנה הישראלית עידית ו-FIS, שאוחדו בדו"חותיה ב-21 באוגוסט, פחות מחצי מהרבעון.

הכנסותיה של סאפיינס עלו ב-35% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-17.8 מיליון דולר, ושיעור הרווח הגולמי שלה עמד על 43% מתוך ההכנסות לעומת שיעור של 40% ברבעון המקביל. "אנחנו רואים צמיחה בשלוש החברות - סאפיינס, עידית ו-FIS לעומת הרבעון המקביל", אמר רוני גלעדי, סמנכ"ל הכספים של החברה, והוסיף כי "עידית, העוסקת במוצרים לביטוח אלמנטרי, החלה לפני כשנה להיכנס לשוק האנגלי, והמהלך קורם עור וגידים, בעבור FIS שעוסקת בתחומי ביטוחי החיים והפנסיה מדובר בהמשך צמיחה כבתוצאה מהכניסה לארה"ב לפני מספר שנים. לצמיחה של סאפיינס תרם חוזה שחתמנו עם LB גרופ במהלך הרבעון".

למרות השיפור בשורה העליונה, שורות הרווח מעודדות פחות. הרווח התפעולי של החברה קטן ב-14.5% ל-1.36 מיליון דולר ובשורה התחתונה, עמד הרווח הנקי על 1.55 מיליון דולר או 0.05 דולר למניה, לעומת 1.5 מיליון דולר או 0.07 דולר למניה ברבעון השלישי של 2010.

הקיטון ברווח התפעולי נוצר בין השאר כתוצאה מגידול של 813 אלף דולר בהוצאות המחקר והפיתוח ל-1.6 מיליון דולר, אך בעיקר מעלייה של 1.8 מיליון דולר בהוצאות ההנהלה והאדמיניסטרציה. גידול זה מיוחס ברובו להוצאות איחוד החברות, הכוללות גם הפחתות נכסים בלתי מוחשיים והוצאות עסקה.

הרווח הנקי המתואם non-GAAP (בנטרול רכיבים מסוימים שאינם תזרימיים, כמו לדוגמה פחת, שינויי מוניטין או הוצאות רכישה) מעניק למשקיעים נטרול של רוב הוצאות אלו, והוא עמד ברבעון על 2.3 מיליון דולר או 0.08 דולר למניה, לעומת 1.9 מיליון דולר או 0.09 דולר למניה ברבעון המקביל.

גלעדי הסביר את הקיטונים בכך ש"ההסתכלות שלנו היא ארוכת טווח, המטרה היא לשפר את הרווח למניה, אבל אנחנו רק בתחילתו של תהליך האינטגרציה של שלוש החברות והוא לא יקרה מיד. עכשיו אנחנו בונים את תוכניות העבודה ל-2012 ומקווים לשפר את התוצאות. בסך הכל, אם מסתכלים על ההיסטוריה של סאפיינס, ההנהלה ידעה לקחת את החברה ולשפר את ההכנסות והרווחיות - אם זה מוצרים, טריטוריות, ביטוחים, רה-ארגון. בכל אלו כבר התחלנו".