ביוג'ן פירסמה תוצאות מחקר חיוביות למתחרה בקופקסון: טבע יורדת ב-5%

חברת התשתיות העירונית של חיפה, יפה נוף, מגבשת בימים אלה את התוכניות להקמת רכבת קלה בעיר לקראת העלאתה לדיון בוועדה לתשתיות לאומיות - כך אמר מנכ"ל החברה, דורון בלשה. בלשה הוסיף כי הוא מקווה שבמרוצת 2003 תתקבל הסכמה ממשרד התחבורה וממשרד האוצר למימון וקידום של התוכנית וכן אישור לטכנולוגיה שבה תופעל, וכי לקראת 2004 ניתן יהיה לפרסם מכרז לבחירת הזכיין שיקים ויפעיל את הרכבת.

לדברי בלשה, ההקמה וההפעלה של הרכבת הקלה בחיפה תתבצע על ידי יזם פרטי בשיטת BOT (היזם מקים ומפעיל את הפרויקט, ומחזיר אותו לגוף המזמין בחלוף 30-25 שנה). הקו הראשון של הרכבת הקלה אמור לעבור דרך בת גלים, בית החולים רמב"ם, המסוף המזרחי וקרית אתא.

הוועדה לתשתיות לאומיות הוקמה במאי 2002. חברי הוועדה אמורים לאשר פרויקטים לאומיים בתוך 103 יום - כך שניתן יהיה להתחיל בביצועם במהירות. לוועדה הוקנו כל הסמכויות של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוועדות המחוזיות, הוועדות המקומיות ורשויות הרישוי.

עם החברים בוועדה נמנים מנכ"ל משרד הפנים מרדכי מרדכי, מנכ"ל משרד התשתיות יאיר מעיין, המשנה למנכ"ל מע"צ יוסי קופ, סופיה אלדור ממשרד השיכון, יוסי ורדי ממשרד הביטחון ויואב שגיא, נציג ארגון הגג של הגופים שעניינם שמירה על איכות סביבה.