סמנכ"ל הכספים של דלק אנרגיה יקבל מענק של 450 אלף שקל

מנכ"ל החברה גדעון תדמור יעבור לחברה החדשה של הקבוצה, דלק הולכה, ויממש אופציות שיניבו לו רווח של 140 מיליון שקל. שתי חבילות אופציות נוספות עדיין לא הבשילו

>> בישיבת הדירקטוריון של דלק אנרגיה בשבוע שעבר הוחלט כי סמנכ"ל הכספים של החברה, יוסי גבורה, יקבל מענק של 450 אלף שקל בעבור 2011 - כך עולה מדיווח שפירסמה החברה בשבוע שעבר. הסכום ישולם לגבורה מקופתן של השותפויות הבנות המחזיקות במאגרי הגז הטבעי הישראליים, דלק קידוחים (200 אלף שקל) ואבנר (250 אלף שקל). סכום זה יצטרף לשכרו השנתי, שעודכן מעלה במהלך 2011 ל-867 אלף שקל.

כדי לבחון את המענק הציגו לדירקטוריון דו"ח של מעריך חיצוני באשר למשכורתם של סמנכ"לי כספים בחברות ציבוריות דומות. על פי החברה, "מנתוני ההשוואה שהוצגו עולה כי המענק המובא לאישור נמצא מתחת לממוצע בין חברות ההשוואה, וכי תנאי העסקה הכוללים נמצאים בתחום הנמוך".

עוד דיווחה החברה על מעברו של גדעון תדמור, מנכ"ל דלק אנרגיה, אל החברה הבת החדשה שתקים דלק, ותתמקד בהובלת הגז הטבעי מהמאגרים שבשליטתה. דלק מעוניינת למחוק את דלק אנרגיה מהמסחר ולהכניסה לתוך הקבוצה ולכן ישמש אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, גם מנכ"ל דלק אנרגיה.

נדבך מרכזי במעבר התפקידים כרוך במימוש אופציות של תדמור בדלק אנרגיה, שגילמו רווח לפני מס של כ-200 מיליון שקל. עם המעבר מוותר למעשה תדמור על שתי מנות אופציות שטרם הבשילו, בשווי נוכחי של כ-65 מיליון שקל. לפי הערכות, תדמור יקבל את האופציות בחברה החדשה שצפויה לקום - דלק הולכה.

את רוב האופציות שכבר הבשילו (ארבע מתוך שבע מנות שהוקצו לו במקור), הוא נדרש לממש כעת לפי מחיר השוק הנוכחי - 1,323 שקל למניה. מועד מימושה של מנה נוספת של אופציות יידחה בשנה לנובמבר 2012 כפיצוי. אחרי המרת האופציות שיבצע כעת, ייפגש תדמור עם 140 מיליון שקל (לפני מס) במזומן ובמניות דלק אנרגיה, אותם עשויה דלק לרכוש ממנו לפני מחירי השוק שלהן.

מקופתה של דלק אנרגיה ישולמו לו במזומן 59 מיליון שקל (לפני מס), והוא יממש אופציות נוספות שיקנו לו 1.2% מהחברה בדילול מלא, ששווי השוק שלהן הוא 80 מיליון שקל. כאמור, דלק עשויה לרכוש ממנו את המניות לפי מחיר השוק שלהן ולהגדיל את אחזקתה בחברה ל-88%, כך שתצטרך לרכוש 7% נוספים בחברה כדי לבצע מחיקה כפויה מהמסחר.

באוגוסט 2007 קיבל תדמור את חבילת האופציות, ששוויה נאמד אז על ידי גיזה זינגר אבן ב-32 מיליון שקל, לפי נוסחת בלק אנד שולץ. מדובר היה בשבע מנות שוות של 36,895 אופציות, כאשר מנה הבשילה פעם בשנה ונשאה ריבית של 5% על מחיר המימוש. כך, מחירי המימוש של חמש המנות שהבשילו עד כה נעים בין 350 שקל ל-425.4 שקל למניה.

מניית החברה אז נסחרה לפי שווי של 289 שקל ששיקף שווי של 1.6 מיליארד שקל לחברה כולה. שנתיים מאוחר יותר, בינואר 2009, השתנתה התמונה משמעותית עם גילוי מאגר הגז הטבעי תמר, שאמור לספק את צורכי ישראל ב-20 השנים הקרובות. בעקבות התגלית החלה מניית דלק אנרגיה להרקיע שחקים. שנתיים לאחר מכן התגלה גם מאגר הגז הענק לווייתן ומניית דלק אנרגיה, המחזיקה באבנר ובדלק קידוחים, עלתה מאז בכ-550% עד לשווי שוק של 6.6 מיליארד שקל.