עוד מכה לכיס: החלב והביצים יתייקרו - למרות התנגדות מבקר המדינה

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין יאשר למשרד האוצר ולמשרד החקלאות להעלות את מחירי החלב המפוקחים והביצים. התנאי: המשרדים יתחייבו לתקן את הליקויים שמצא המבקר בעדכון המחירים, ולהקים ועדת בדיקה שתפקח על הליך התיקון

מחירי החלב המפוקחים והביצים בדרך להתייקרות של 4%–6%. היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין יאשר למשרד האוצר ולמשרד החקלאות להעלות את מחיריהם, למרות התנגדות מבקר המדינה יוסף שפירא. זאת בכפוף להתחייבותם של המשרדים לתיקון הליקויים שמצא המבקר בעדכון המחירים, וכן בכפוף להקמת ועדת בדיקה שתפקח על תיקון ליקויים זה.
נוסחת פשרה זו מעוררת תמיהה לאור העובדה שמי שיהיו חברים בוועדה האחראית על הפיקוח הם גורמים מקצועיים משני משרדי הממשלה שעל פי הדו"ח האחרון של מבקר המדינה, התקשו עד כה בניהול ההתייקרויות באופן מסודר, עקבי ועל פי אמות מידה כלכליות עדכניות.

המבקר שפירא אמר ל"כלכליסט" כי הוא ממתין להחלטת היועץ המשפטי לממשלה והוא אינו מעוניין להגיב לפני שיכיר את פרטי ההחלטה.


דו"ח חריף של המבקר

כפי שנחשף ב"כלכליסט", ועדה משותפת של שני המשרדים עמדה בפני קבלת החלטה על ייקור המוצרים בעקבות עליית מחירי התשומות. עם זאת, ההעלאה נבלמה בעקבות פניית מבקר המדינה ודרישתו להקפיאה מאחר שליקויים קודמים שמצא בעבודת עדכון המחירים טרם טופלו.

בדו"ח חריף קבע באחרונה המבקר כי עדכון המחירים מבוסס על נוסחה מיושנת שעשויה לגרום לעיוות במחירי המוצרים. כמו כן, המבקר קבע כי המדינה נכשלה בדאגה לאינטרס הצרכני כאשר הוציאה מוצרים מפיקוח מבלי שחזרה ובחנה את ההשלכות על הצרכנים. בין המוצרים שמחיריהם יעלו — חלב 3% בקרטון, גיל, אשל וחמאה. אף שלמבקר המדינה אין סמכות חוקית לעצור את ייקור המוצרים, הוא התריע בפני משרדי הממשלה כי העלאת מחיריהם מבלי שתוקנו ליקויים אלו היא בעייתית מאוד.

במשרד האוצר ובמשרד החקלאות טענו מנגד כי הייקור מתבקש, ולכן פנו ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיכריע בסוגיה. במכתב ששלחו לו ושתוכנו נחשף השבוע ב"כלכליסט" הסבירו המשרדים כי העלייה במחירי התשומות מובילה להפסדים למחלבות, ועלולה לגרום ל"עיכוב בתהליכי פיתוח, למחסור ואף לפיטורים". עוד הם טענו כי הם פועלים לתיקון הליקויים.

וינשטיין יחפש פשרה

וינשטיין ינסה להביא לפשרה בין הצדדים תוך שהוא מסיר את ההתנגדות שנוצרה על ידי מבקר המדינה. וינשטיין ישיג אישור לייקור המוצרים מחד, אך ידרוש ממשרדי הממשלה להקים יחידת פיקוח אפקטיבית שתפעל לתיקון הליקויים שמנה המבקר, ותפקח על היישום מאידך.