כלל פיננסים מעלים המלצה לשותפות בלווייתן

אבנר ודלק קידוחים מקבלות המלצת "תשואת יתר" במחירי יעד של 2.5 שקלים ו-14.5 שקל בהתאמה - פרמיה של 23% ו-27% על מחירי המניות הבוקר

האנליסט ירון זר מכלל פיננסים מפרסם הבוקר העלאת המלצות לשותפות בלווייתן - אבנר, דלק קידוחים ורציו, כאשר הוא מנמק את עדכון המודל בקידוח בלוק 12 שמבצעת כעת נובל אנרג'י, השותפה האמריקאית בלווייתן, בקפריסין. "אם יימצא גז בבלוק 12, אזי לווייתן ובלוק 12 ישתפו פעולה בהקמת מתקני הנזלה בקפריסין", כותבר זר ומוסיף כי לא לקח במודל בחשבון את האופציה שיש לאבנר ודלק קידוחים לרכוש 15% כל אחת מבלוק 12, פוטנציאל הנפט שקיים בשכבות הקרקע התחתונות בלווייתן ואת פוטנציאל מציאת הגז ברישיונות נוספים שבשליטת השותפות, כמו אלון לאבנר ודלק קידוחים וגל לרציו.

לאבנר ודלק קידוחים מעדכן זר ל"תשואת יתר" עם מחירי יעד של 2.5 שקלים ו-14.5 שקל למניה בהתאמה (גבוה ב-23% ו-27% ממחירן הבוקר בשוק). עבור רציו, מעלה זר את המלצתו מתשואת חסר לתשואת שוק עם מחיר יעד של 0.37 שקל, 3% מעל מחיר הפתיחה הבוקר. עם זאת מציין זר כי אופציה 10 על רציו יקרה מאוד.

זר מציין כי "בתרחיש של מציאת גז בבלוק 12 וקבלת אישור מהרשויות בקפריסין עשויה האופציה שבידי השותפויות לתרום למניית אבנר כ-0.5 שקל ולמניית דלק קידוחים כ-3 שקל. מדובר בפוטנציאל משמעותי אשר בשלב זה לא נכלל במחירי היעד שלנו. בנוסף, הסיכוי לתרחיש זה בינוני-גבוה".

פוטנציאל נוסף שלא מתמחר במודל הוא הנפט שעשוי להימצא בהיקף של 1.2 מיליארד חביות בהסתברויות נמוכות יחסית (8% ו-17% לשכבות קרקע שונות) בלווייתן. זר מתמחר מציאת כל 100 מיליון חביות כתרומה של 0.17 שקל ליחידת השתתפות של אבנר, לדלק קידוחים 1.1 שקל ולרציו 5 אגורות. "אמנם מצפים לתגלית ענק, אך גם אם תימצא תגלית של מאות מיליוני חביות יהא מדובר בתגלית גדולה", כותב זר אך מוסיף כי הסיכוי לתרחיש זה נמוך.

לגבי קפריסין, שם מתנהל הקידוח בו מצפים המשקיעים לכמות מוערכת של 10 TCF (טריליון רגל מעוקבת) אם אכן יימצא הגז, צופה זר לעדכון בשיחת הוועידה של נובל אנרג'י ב-15 בנובמבר. "לפי הרשויות בקפריסין, משנת 2019 יפעלו 3 מתקני הנזלה במדינה, כל אחד בגודל של 7 BCM. להערכתנו, ההחלטה הסופית תושלם בשנת 2013, ו-3 המתקנים יפעלו בהדרגה משנים 2018-2020", כותב זר ומצפה לשיתוף פעולה בין שני הקידוחים.