יכול להיות שאילנה לא יודעת מי זה אדולף היטלר?

שרון עורך מבחן ידע כללי לאילנה, ושואל אותה מי היה המנהיג של המפלגה הנאצית. אילנה לא מצליחה להיזכר בשם, למרות שהיא יודעת שמדובר ב-"זה עם השפם".

זמן צפייה: 00:59