הערב ב"מה אתם הייתם עושים": האם אנחנו גזענים?

איך אתם הייתם מגיבים אם הייתם עדים למנהלת שגוערת בעובדים שלה שמדברים ביניהם בערבית: "זה הסניף שלי, לא תדברו פה בערבית!". עבור אחד הלקוחות שעברו בסניף, זה לא התקבל בשתיקה

זמן צפייה: 01:28